Kategorie
LOKALNE CIEKAWOSTKI

Z archiwum-Grabów-Nieznane fakty……. -3 marca 2010 pisałem…..

Czy wiesz?…………..

W Grabowie mieszkała Stanisława Miłkowska Iwańska (dokładne miejsce zamieszkania nieznane) poetka i jak pisze Adam Dytkiewicz „która z braku reklamy nie”wypłyneła”.Pierwszym jej utworem był tomik „Pocałunek i śnieg”(1920). W nastepnym roku wydała drugi tomik „Siódma godzina.”

Ta zapomniana poetka urodziła się w 1897 roku. Jej ojciec był tu lekarzem(społecznikiem) i zajmował się heraldyką rodzin wielkopolskich. Wiersze Iwańskiej są miniaturkami. W pózniejszym czasie zaczęła pisać prozę. Poczytne były jej nowele jak: „Grożny dar”,”Immaculata” (która zdobyła laur na konkursie „Wiadomości Literackich” w Warszawie. Z Grabowa przeniosła się Iwańska do Mikorzyna wsi leżącej na trasie z Grabowa do Kępna znanej z odpustów ku czci Św. Idziego.

W pałacu mikorzyńskim w tym czasie znajdował się liczny zbiór obrazów i rzeżb najsłynniejszych artystów polskich.Na te właśnie tematy Iwańska napisała sporo nowel i opowiadań. Wszystko zaginęło w 1939r. Wysiłki i starania Stanisławy Iwańskiej Miłkowskiej poszły w niepamięć.

Notkę jako ciekawostkę z Grabowa piszę by zainteresować bibliotekarzy, polonistów,młodzież,oraz hobbystów literackich.A może ktoś wie więcej na temat tej zapomnianej grabowianki????

Kategorie
LOKALNE CIEKAWOSTKI

Z archiwum-Koncert z okazji wydania książki o Grabowie-12-09-2009

„Czas Ostrzeszowski” pisał……..

„Gdy dwa miesiące temu pani dyrektor Centrum Kultury przyniosła mi ksero pewnego wydania, to gdy w domu zacząłem ją czytać, przestałem dopiero po ostatniej stronie. Następnego dnia zdecydowaliśmy, by znaleźć środki na wykonanie tej niespodzianki.” Słowa te, powiedziane przez burmistrza E. Gepperta, padły podczas mikołajkowego spotkania z ludźmi dla Grabowa zasłużonymi. Zaś niespodzianką, o której wspominał burmistrz jest reprint książki o Grabowie. O samej książce mówiła na spotkaniu dyrektor tamtejszego Centrum Kultury – Małgorzata Brodowicz. Książka jest reprintem, czyli wiernym wznowieniem dzieła już wcześniej wydanego. Nosi tytuł „Grabów w dawnej Ziemi Wieluńskiej”, a jej autorem jest Stanisław Karwowski. Została wydana w drukarni Kuriera Poznańskiego w 1890r., a dedykowana była ks. Sewerynowi Nawrockiemu, dziekanowi ostrzeszowskiemu. Grabowski reprint ukazał się w 50-ciu ponumerowanych egzemplarzach, oprawionych w płótno. W sześciu rozdziałach książki można zapoznać się z najdawniejszymi dziejami Grabowa nad Prosną. Rozdział I mówi o istniejącym kiedyś w Grabowie zamku, tam też znaleźć można wykaz starostów grabowskich. Rozdział II ukazuje miasto Grabów, z jego kroniką i opisem istniejącego wówczas cechu, także sądu i rzeki Prosny. Rozdział III – gmina katolicka. Historia nieistniejących już kościołów św. Ducha i św. Krzyża oraz szkoły. Rozdział IV – gminy innowiercze, czyli gmina ewangelicka i gmina żydowska. Rozdział V – klasztor o.o. franciszkanów. Kronika klasztoru, historia zakonników i dobrodziejów. Rozdział VI – podatki. Pani dyrektor przybliżyła zebranym także postać autora, urodzonego w Lesznie w 1848r. działacza społecznego,historyka i publicysty, badacza dziejów Wielkopolski. S. Karwowski zmarł w 1917r., a pochowany został w Poznaniu. Zaciekawienie wzbudziły przytoczone fragmenty książki: o zniszczonym przez Szwedów zamku, o pladze głodu i chorób, które dziesiątkowały tutejszych mieszkańców, a także o podziemiach klasztoru. Książka jest mikołajkowym prezentem dla grabowian, którzy będą mieli okazję zapoznać się z nią za pośrednictwem bibliotek. Można przypuszczać, że zainteresowanych dziejami Grabowa nie zabraknie.Ten mikołajkowy wieczór ubarwił śpiewem i grą na harmonijce ustnej – znany w Grabowie muzyk, kompozytor, autor tekstów – Zdzisław Aksamski. Pan Zdzisław wystąpił tam jako laureat I miejsca zakończonego niedawno w Poznaniu Festiwalu Twórczości Trzeciej Młodości. Zaprezentował kilka piosenek o Grabowie, w tym znany również z występu w telewizji blues wykpiwający niemoc budowniczych grabowskiej obwodnicy względem „zabytkowej” dworcowej ubikacji. Kto wie, może kiedyś ta „sławna budowla” znajdzie miejsce nie tylko w tekście piosenki, lecz również na łamach kolejnej, współczesnej książki o Grabowie.”
K. Juszczak

http://czasostrzeszowski.pl/2009/51/22.pdf