Czy wiesz?…………..

W Grabowie mieszkała Stanisława Miłkowska Iwańska (dokładne miejsce zamieszkania nieznane) poetka i jak pisze Adam Dytkiewicz „która z braku reklamy nie”wypłyneła”.Pierwszym jej utworem był tomik „Pocałunek i śnieg”(1920). W nastepnym roku wydała drugi tomik „Siódma godzina.”

Ta zapomniana poetka urodziła się w 1897 roku. Jej ojciec był tu lekarzem(społecznikiem) i zajmował się heraldyką rodzin wielkopolskich. Wiersze Iwańskiej są miniaturkami. W pózniejszym czasie zaczęła pisać prozę. Poczytne były jej nowele jak: „Grożny dar”,”Immaculata” (która zdobyła laur na konkursie „Wiadomości Literackich” w Warszawie. Z Grabowa przeniosła się Iwańska do Mikorzyna wsi leżącej na trasie z Grabowa do Kępna znanej z odpustów ku czci Św. Idziego.

W pałacu mikorzyńskim w tym czasie znajdował się liczny zbiór obrazów i rzeżb najsłynniejszych artystów polskich.Na te właśnie tematy Iwańska napisała sporo nowel i opowiadań. Wszystko zaginęło w 1939r. Wysiłki i starania Stanisławy Iwańskiej Miłkowskiej poszły w niepamięć.

Notkę jako ciekawostkę z Grabowa piszę by zainteresować bibliotekarzy, polonistów,młodzież,oraz hobbystów literackich.A może ktoś wie więcej na temat tej zapomnianej grabowianki????